Great Awakening


The Great Awakening gaat over ONTWAKEN.

Zowel persoonlijk als wereldwijd, spiritueel, emotioneel en lichamelijk.

Terug naar de Bron, daar waar we vandaan komen.


Great Awakening Map
PDF – 7,2 MB 66 downloadsHet Boek De openbaringen -Zoals Het Is!

De sleutel tot het begrip van het boek Openbaring zit in de titel. Het is een openbaring! Het openbaart dingen die onbekend waren en maakt ze duidelijk en begrijpelijk. Daarom moet het ook niet gezien worden als een mysterie dat opgehelderd moet worden, een boek met een verborgen betekenis dat ervaren onderzoekers vergt om het te ontrafelen. Integendeel! Het boek positioneert zichzelf als de oplossing van het raadsel, het openbaart hoe alle belangrijke profetieën van de Bijbel hun vervulling gaan vinden, terwijl het ook documenteert wat er met onze wereld gebeurt in haar transitie naar de volgende fase in de menselijke geschiedenis. Het bevat precies datgene wat Jezus aan ons wil openbaren en ook niet meer dan nodig is. Is Jezus in staat om iets te openbaren? Heeft hij anderen nodig om aan ons te verklaren wat hij eigenlijk bedoelt? Natuurlijk niet! Dus gaan we nu iets ongebruikelijks doen en het boek Openbaring proberen te begrijpen gewoon zoals het geschreven is! We zijn allemaal studenten van het woord, geen onderwijzers. Jezus is onze onderwijzer. Alles dat wij menen te weten kan ons weerhouden van het ontdekken van iets dat echt nieuw voor ons is en van grote waarde.