Waterman Tijdperk


Het tijdperk van bewustzijn, licht en hoge frequenties!

 

 


Op maandag 21 december 2020 vond de Grote Conjunctie plaats. Volgens sommige astrologen markeert dit het ‘officiële’ beginpunt van een nieuw tijdperk dat ruim 2000 jaar zal duren: het Aquariustijdperk. Niet langer gelden de regels van het Vissentijdperk dat in het teken stond van religieuze hiërarchie en macht over het individu. Met de Aquarius-energie zal de wereld transformeren naar meer menselijke waarden. Welke 5 belangrijkste thema’s staan jou te wachten in deze Nieuwe Tijd? 

 

Astroloog over het Aquariustijdperk: zo gebruik jij deze transformerende tijd voor spirituele groei

 

Misschien heb je het intuïtief al gevoeld: we staan aan het begin van een nieuwe wereld. Deze grote shift werd eigenlijk al een tijd geleden ingezet. Op 22 maart 2020 ging de planeet Saturnus het teken Waterman in en begonnen de poorten naar een nieuw tijdperk zich te openen. Omdat we met het hele zonnestelsel in beweging zijn komt er iedere 2.160 jaar, als de dag even lang is als de nacht, een ander sterrenbeeld aan de horizon. De naam die het tijdperk krijgt, is het sterrenbeeld die op dat moment verschijnt. Je kunt het zien als een energetische overgang, een evolutie, waarbij we van het ene tijdperk naar het andere reizen. Zo bevonden we ons afgelopen maart dus op de grens van het Vissen- en Watermantijdperk.’ Vanaf  21 december 2020, staan de poorten naar het Aquariustijdperk wagenwijd open.

Aquariustijdperk

 

Met de komst van het Aquariustijdperk staan we op een kruispunt. Het is onvermijdelijk dat we over zullen gaan op nieuwe wetten en een andere wereldpolitiek. Die transformatie vindt niet plaats van het ene op het andere moment. De energie van het Aquarius bewustzijn heeft tijd nodig om te integreren. En net als bij andere transities, zullen het oude en nieuwe dus een tijdje naast en door elkaar heen blijven lopen. Gelukkig hebben we nog ruim 2.000 jaar de tijd om te ontdekken wat het Watermantijdperk precies zal inhouden. Ben je benieuwd naar wat je allemaal te wachten staat in deze Nieuwe Tijd?  Hieronder staan de 5 belangrijkste thema’s voor je op een rij.

 

 

5 thema’s van het aquariustijdperk

 

1. Collectief bewustzijn

De planeet die bij Waterman hoort is Uranus. Uranus is verbonden met het derde oog, ook wel je zesde chakra genoemd. Dé plek van inzicht en bewustzijn, ‘Steeds meer mensen zullen in de Nieuwe Tijd dan ook in hun bewustzijn ontwaken.’ Bewust ben je als je je eigen waarheid onder ogen kan zien en als je niet meer gelooft wat de autoriteiten zeggen. ‘Wanneer je derde oog opent, word je je bewust van het grotere geheel en jouw individuele bijdrage hierin.’ Dit zie je nu ook al gebeuren. Het wordt ons door de coronacrisis duidelijk dat we dezelfde zuurstof en ademruimte met elkaar delen. ‘Dat we veel meer met elkaar verbonden zijn dan we eerder misschien wel dachten. We beseffen ons dat we samen op Spaceship Earth wonen, één van de planeten in het grote zonnestelsel. We gaan in dit tijdperk dan ook over van een ik-bewustzijn naar een groepsbewustzijn; Een collectief bewustzijn waarbij de focus komt te liggen op de gemeenschap waarmee we onze planeet delen.’

2. Volwaardig mens zijn

De focus komt te liggen op ‘zijn’ zoals je bent en zelfontplooiing. En dus niet langer op ’traditionele rolpatronen’. Want de Waterman is minder rolvast en houdt niet zo van dat hokjesdenken. In plaats van de nadruk op je gender, seksualiteit, kleur, leeftijd, religieuze of culturele achtergrond, gaat het de Waterman meer om wie jij als mens bent. Hiermee zal er ook een verschuiving gaan plaatsvinden naar een veel gelijkwaardige man-vrouwrelatie. Om je groei naar bewustwording een beetje te helpen zou je jezelf de volgende vragen kunnen stellen: Wat zijn belangrijke menselijke waarden voor mij? En wie zie ik als een volwaardig gerealiseerd mens? Je zou een held(in) uit het verleden of heden kunnen kiezen om je aan op te kunnen trekken. Een inspiratiebron kan je helpen tijdens dit ontwikkelingsproces.

3. Nieuwe Religie

Waar we in het verleden verdeeld waren in verschillende geloven en religies, kunnen we dit deel van onze identiteit langzaam loslaten. Dit proces lijkt nu al te gebeuren. We zijn op onszelf aangewezen. Een mooie kans dus om te ontdekken hoe we onze eigen priester of priesteres kunnen zijn. Hoe we hoop en vertrouwen in onszelf kunnen ontwikkelen en hoe we onze medemens kunnen inspireren. Met als (mogelijk) gevolg: de ontdekking dat de kennis en wijsheid die we buiten onszelf hebben gezocht al die tijd in onszelf verscholen lag. En die wijsheid is niet individueel, maar universeel! Universele mensenrechten en waarden horen dan ook bij de Waterman.’

4. Het digitale tijdperk

We zijn voor het eerst in de geschiedenis aangekomen bij het digitale tijdperk. En dat dit samenvalt met de intrede van het Watermantijdperk is geen verrassing. ‘Want de Waterman staat symbool voor netwerken, uitvindingen, technologie, elektriciteit en internet. Het zal je dan ook niet verbazen dat we binnenkort nieuwe technologische ontwikkelingen en wetenschappelijke ontdekkingen zullen doen. En dit zal in 2024 met de samenstand van Jupiter en Uranus tot een grote technologische doorbraak leiden. Maar die vooruitgang is nu ook al te zien: zo zijn we allemaal online, we zijn geüpload in cyberspace. En laat dit nou net hetgeen zijn wat we nu zo hard nodig hebben om verbinding met elkaar te houden. We staan nog maar in de kinderschoenen van de Nieuwe Tijd, en dan zie je al hoe ontzettend snel zich dat ontwikkelt. Kijk bijvoorbeeld naar educatie. Om het onderwijs toch door te laten gaan, zijn veel scholen in een mum van tijd online gegaan. Dit fenomeen hebben we nog niet eerder gezien in de geschiedenis.’

5. Een nieuwe herverdeling

We leven nu nog in een patriarchale, door mannen gemaakte en bestuurde wereld. Maar met een nieuw menselijk bewustzijn zullen we afscheid moeten gaan nemen van deze oude manieren. ‘Want in de transitie naar gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen kan de overheersende macht van de man niet aanblijven. Daar waar de samenleving in het Vissentijdperk was georganiseerd volgens een verticale, top-down hiërarchie, gaan we in het Aquariustijdperk dan ook over op een horizontaal netwerk. Nu zijn het nog de babyboomers die de macht hebben. Maar zij geven het stokje over aan een nieuwe generatie. En hiermee verdwijnt ook het star vasthouden aan hiërarchie: wie de baas is, wat de grenzen zijn en wie het kapitaal beheert’. Dus op het gebied van de wereldpolitiek kunnen we een grote verschuiving verwachten. ‘Want nu Saturnus, Pluto en Jupiter in deze bijzondere constellatie (groepering van hemellichamen) samen staan, is een omwenteling van macht niet uitgesloten. Zo stonden deze twee planeten ook samen in 1987. Twee jaar later viel de Berlijnse muur.’

Nieuwetijdskinderen en het aquariustijdperk

Maar een eeuwenlange disbalans veeg je niet zomaar van tafel. Dat heeft een zetje nodig. ‘Er is natuurlijk met de #metoo beweging een hele boel boven water gekomen over seksueel misbruik. Maar met het aankaarten van wanpraktijken in het verleden, is het nieuwe bewustzijn nog niet geboren. Oude wetten zijn nog niet getransformeerd’. In deze periode van transformatie moet er dus nog het nodige opgeruimd, uitgeschakeld en herzien worden. ‘En daar hebben we misschien wel deze storm waar nu middenin zitten voor nodig. Maar daarna komt er eindelijk ademruimte voor de Nieuwetijdskinderen; de bewuste generatie die met heel veel energie en vol hoop klaar staat om de wereld te veranderen en te genezen. Als Jupiter en Neptunus samen komen te staan in 2023, zullen we dan ook veel visioenen en idealen van deze generatie te horen krijgen.